Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Dilbilgisi Ders-6: Tikiy Dımabestê Nımun

Posted by
/ / 2 Comments

Site Madi

Bıunyên Zun Zakaki

Zakaki

Dilbilgisi Ders-6: Tikiy Dımabestê Nımun 

In dımabestê quekun nımıra dıma  yêni. In dımabestê quekunizi ınêy; (-uw, -ow, -wo, -wê, -êy, -yê, -yo ) (-NINdır, -NiNdir, -NUN dur, -NüNdür Ekleri)

***Bı uniyên yow çen misalunra o şıma ınqêdıra zuniy ma hê se vuni .

 

êşya taya (yowa)se ın qêdıra nısyena: Inê Mehmuıd’ow:  Bu Mahmut’undur
In kıj İlhami’wo: Bu çocuk İlhami’nindir
Ina defterê Seid’awa: Bu defter Said‘indirQen’et mıra, şıma  hin zuni ın Dımabestêy  yêni çı me’na…
êşya yowra zahfa zi se ınqêdıra nısyena:Inê Mehmuıd’êy: Bunlar Mahmut’undur
In kij İlhami’() : Bu çocuklar İlhami’nindir
Ini deftêri Seid‘ê: Bunlar Said’in defterleridir.
Ow tıfıng meber. Ayê Halıt’ow: O tüfeği götürme, o Halit’indir…

 1. 22 Mayıs 2013

  Xalıs

  keko tu ın site kerd a tu zaf hol kerdo. allah tura raziv. fakat zon tu bınik gırona famkerdış bınik bena zuar. zobi çik çino homa kuvvet bıdo tura Homa riya tu akero.

  • 22 Mayıs 2013

   admin

   Bırayê mı. Huma tıra zi razibuw. Tı wuni zun tı zahf gırunu.. Belê.. hıeq tı tedı estuw. Labelê, zun nıştişi wo zun qalkerdışi zêpiy niyuw. Gruniyê zunı zi, ına semedrawa. Eg ma wazênig wa zun ma verd şiyeruw se, ow wext, gera ma bınêki çetıni bıunc.

   Vatê şıma, qê mayir zahf muıhimuw.
   Şıam bımuni emunê Humê’y…

Leave a comment