Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Dinıdi Cêy Piyexmêr…

Posted by
/ / Leave a comment

Dinıdi Cêy Piyexmêr…

Allah  Zafiyê ayêt Qurun’ıd Piyexmêr ma fêk xuıra vunu; “Owıg vehy biyuw ez tênıka bena tabiy yi”. Ho ça      şıma tênıka bên tabiy Piyexmêr?

Qurun vunu, Piyexmer tênıka vehy dıma şiyuw!

Ma zi owtiri kêni o bie vehy qet’a ma vatê yowyê a’lımı zi nikêni o ma  ow i’lmıg yinra umyow, ma qet’a    aye miyun din xuı nikêni!.

Qurun, muısnayişiyê dinıd şımari zi ni kêm niyuw?  o Huma xuı vira kerduw? !.

6:38 Ay mirçikig pê pelun xuıwa perên pa aynuna, riy ıerdıd pişyorê mehluqat zê şıma yow qowma. Ma,   Kıtabıd Çikı zi Kêm Ni Verdawa. Barcınê zi yin(piyorê mehluıq) huızır Rabb xuı di diyêni ariy.

Zerê Qurun’ıdi, ow teferuat dinıg how şıma sarıdow, ujadi biyayiş ayê ser yow zuariy çinika!  Tabiy Vahy   bıbên. Huma se vajuw, otira …

Dinıg şıma hê ayi dıma ow din, dınıg alımun şımari now ruı, owo…!  Ow çikıg şıma ruêj axrêtıd nişkêni hıesab yi bıdi, gera şıma ayi xuıri din nikêri!.. Xuı vira mekerênıg ujadi, kesı zi şıma ni pawenuw..

43:44 Ina, Tı wı qum tıri yow mesaja; ŞIMA INİRA (IN QURUN’RA) Pêrsiyêni.

QEFLOW ZAFİ DIMA ŞİYAYİŞ bêlka vuêş şımawa şınuw, labelê riy ıerdıd şımara kumi estuw keflow zahfi dıma şiyuw o rasow rêyow raşt?

6:116 RİY IERDID TI ZAHFİYUN DIMA Şiyêri, YİN TI rêyê Humê’y sera finêni. Yin tênıka  zann dıma şini o yin tênıka texminıd munêni o bihiş qal kêni.

Zê Piyexmêr, Tênıka Tabiy Vahy Bıbên, Tabiy Qum Zahfiy Mebên:

6:50 Vaj: “Ez şımara nivuna xıznê Humê’y hê mı hetıdê. Ez Ğêybı zi nizuna. Ez şımara nivuna zi, Ez yow melega. Ez Tênıka Owıg Mıri Vehy biyuw, ayi dıma şına.” Inê zi vaj: “Çırê owıg vinenuw o wo owıg quaruw, ıni bêni zêpiy?”

7:203 Wextag Ma yow mucizı yinır ard se vuni: “êla Tı mucizı bı waştên sebêni”. Vajıg: ” Ez Tênıka Owıg Rabb mıra  mıri vehy biyuw,bena tabiy ay.” Ini, Rabb şımara (qv şımari) yow Nuıruw, ow qumıg imun kenuw qê aynuniri, rehbêr rêyê raştow o qê yinıri yow rıehmetuw.

10:15 Wextag ayet Mayê Mubiyn yinır wunyê se ,ayig kum xuı n ian pêyig yin têpya yêni vêr Ma, ayi vuni; “Bie Ini yow(ne) Qurun biya, ya zi Ini bı bedıln (bı bedıln=değiştir)!,”. Vajıg: “Ez ayi, xuı ser ni eşkena bı bedilin.  Ez Tênıka Owıg Mıri Vehy biyuw, bena tabiy ayi. Ez vera Rabb xuı biêr se, Ez e’zab ow ruêj pilra tersena.”

10:109 Owıg Tıri vahy biyuw Ayi dıma şuı; Sabır bıkerıg hıetana Huma huıkım xuı bıdu.  Wu, ayig huıkım duni en holê yinow.

11:12 “Yiri, gera yow xızna, ya zi gera yow melek wa gera war ni umyêni?” qê ın vatê yin ça nimendıb  sinê tı tengıbu o ça nimendıb owıg Tıri vehy biyuw tı ayira bı viyêri. Tı tênıka yow Qasudi; Huma wêkil her çiwo.

46:9 Vajıg “Ez yow Qasudêkow hina (hina=türedi) niyawa. Ez ni zuna sebenuw Mı wo şıma.  Ez tênıka Owıg mıri vehy biyuw,bena tabiy ayi. Ez bie yow Qasuıdekow mubiyn tawê niyawa. “

Dinde Peygamberin konumu..

Allah   Kuran’da birçok ayette peygamberimiz kendi ağzıyla ben SADECE VAHYEDİLENE UYARIM DİYOR.    Hani Rasul’e uyacaktınız?

Kuran’a göre, Peygamberimiz sadece vahyedilene uydu!

Bizlerde öyle yapıyoruz ve vahy harici hiçbir din adamın yazdığı ve ilettiği şeyleri dinimizin içine    sokmuyoruz!.

Dini öğretmek için Kuran eksiksiz bir kitap değil midir? ve Allah unutkan mıdır?!.

6:38 Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz KİTAPTA    HİÇBİR ŞEYİ EKSİK BIRAKMADIK. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab’lerinin huzuruna toplanacak.

Kuran’ın içinde, kafanızdaki dinle alakalı detaylar olmak zorunda değil! Vahye uyun Allah ne derse O…

Mevcut anlayışınız bir din adamının size bellettikleri! Ahirette cevabını veremeyeceğiniz şeyleri din edinmemelisiniz!.. Kimse sizi savunamayacak unutmayın..

43:44 Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ONDAN SORULACAKSINIZ.

ÇOĞUNLUĞU İZLEMEK size cazip gelebilir, ama çoğunluğu izleyip Dünya üzerinde DOĞRU YOLU BULMUŞ kim var?

6:116 YERYÜZÜNDEKİLERİN ÇOĞUNA UYARSAN seni ALLAH’ın YOLUNDAN SAPTIRIRLAR. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar.

PEYGAMBERİMİZ GİBİ SADECE VAHYE UYUN ÇOĞUNLUĞA DEĞİL:

6:50 De: “ALLAH’ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. SADECE bana VAHYEDİLENİ İZLİYORUM.” Şunu da söyle: “Kör ile gören bir mi?”

7:203 Kendilerine bir mucize getirmediğin zaman: “Mucize isteseydin ne olurdu,” derler. De ki: “Ben,SADECE Rabbimden BANA VAHYEDİLENE UYUYORUM.” Bunlar, Rabbinizden aydınlatmalardır, inanan bir toplum için bir hidayet ve rahmettir.

10:15 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, “Bundan başka bir Kuran getir, yahut onu değiştir!,” derler. De ki: “Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben YALNIZ BANA VAHYEDİLENE UYARIM. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.”

10:109 Sana VAHYEDİLENİ İZLE; ALLAH hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.

11:12 “Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi,” dedikleri için NEREDEYSE göğsün daralacak ve sana VAHYEDİLENİN BİR KISMINI TERKEDECEKSİN. Sen yalnız bir uyarıcısın; ALLAH her şeyi kontrol edendir.

46:9 De ki “Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, SADECE BANA VAHYEDİLENE UYUYORUM. Ben apaçık bir UYARICIDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLİM.”

 1. Hayat Adil Değil (Hıeyat A’dıl niyuw)

  İllüstratör Toby Morris, sosyoekonomik açıdan farklı iki ailenin çocuğu Richard ve Paula'nın öyküsü üzerinden sınıf farklılığını net bir şekilde gösteriyor.
 2. Edip Yüksel ve 19 Kodu

  mükemmel, nesnel ve evrensel, inkarcılar için bir fitne, erdemlilerin inancını çelikleştiren, hristiyan ve yahudilerin kuşkusunu kaldıran, ikiyüzlülere görülmeyen, insanlığa bir uyarı, ve geride kalanlarla ilerliyenleri ayırdeden büyük mucizelerden biri (74:28-37)
 3. Listê İlawe Kerdışê Din (Dine İlavelerin Listesi)

  Din, tênıka Qur’un’ra sadır benuw. Bı unyên ma çıra vuni “Têna o têna Qur’un”? Çikog dêlilê xuı Qur’un’ra niyeruwse wazenu wa Suınnetıbu ya zi derhêq xêr o guınunıdibuw çikı zi ferq nikenuw, ma gereka ınuni piyorunra wajı ıni ilawe biyi din.
 4. Wazyêt Bısılmunun In Ruêj Ma.

  Semêd e'fkerdiş guınun yow ruêji, nımaj xuı çarı muejnêni ra, Semêd e'fkerdiş guınun yow heftiyi, nımaji ıni(nımaji cum'i çarı muejnêni ra,

Leave a comment