Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Listê İlawe Kerdışê Din (Dine İlavelerin Listesi)

Posted by
/ / Leave a comment

sky

Listê İlawe Kerdışê

İlawêyig din bêni ıni, ina ya zi otiri hêt tikiy şexsun o tikiy isunig wahar xuırafiyê miyun inunidi “herındê din guıreta” ya zi pê cehd ınuni ın xuırafêyi biyi “Din.” Zahfiyê ıni ilawun, hıeyat isunun zahf kerda zuar o zahfiyê yıni zi mantıqra duiri. Hama miyun ın ilawunra tikiyiyê yinidi zi qê xelqow qê sihatiyê isununiri bêlka xêrı zi bena. Mesela; pê miswak şıtişiyê dındınun bêlka zi qê sihhatıri hola. Labelê Çikog Qur’un’ıdi çinikuw ay çiy ço, sebêb e’mêl xêrin ya zi çikog dinıdi maqbuılu ça sebêb ıni vinuwse, ya zi bı muejnuw ra se, ina yow fiye’l yow ğelıtyayişa. Ina semedra, ınig hê listê madi piyorê ınuni ma ni vunig pê yin e’mel ni bênuw. Labelê qê pakiyê dındınun xuı yow kes êşkenuw pê miswak dındınun xuı pak keruw. Eşkenuw cuıbı xuıraduw, êşkenuw qarides bı veruw. Labelê ınuni yow emır din nikeruwse ınêdi yow ıetıf çinika. Qurun, derheq Dinıdi hemı qêdı misal dunuw. Bie ınê hemı qêdı ilawewuıg bıbuw Qur’un se, ina yow kar, xêtêka pila o ın qêdıra Din, xêrıpyenuw.

Din, tênıka Qur’un’ra sadır benuw. Bı unyên ma çıra vuni “Têna o têna Qur’un”? Çikog dêlilê xuı Qur’un’ra niyeruwse wazenu wa Suınnetıbu ya zi derhêq xêr o guınunıdibuw çikı zi ferq nikenuw, ma gereka ınuni piyorunra wajı ıni ilawe biyi din.
Ma qê ın vatê xuıwa yow çend hıew misal bıdise ıni ınê;

INİ QUR’UN’IDİ = DİN’IDİ ÇİNİKİ.

1- Qê Dina Qur’un, xuı ser tênıka ni vejenuw (Bes niyuw)

2- Hıedisi zi Qê Dina dêlili. (Zê Qur’un pê yıni zi huıkım benuw)

3- Pê fıtwun Alımun Mezhebuni, hıerum o hıelal bêlı bêni.

4- Pê dêlilig Mezhebunra vêjyêni pê aynuni huıkım ayetê Qur’un diyena wera.

5- Mezhebun herındê din eştış, mezhebun dıma şiyayişi farz kerdış,

6- Qurun zê kıtab lawuık wendış o tıra tawê fe’m nikerdış,

7- Qur’un qê meyıtuna kitab wendış kerdış,

8- Watêwug ınawa; “Hıedis Piyexmêr’ı zi, zê Qur’un êşkêni hıerum o hıelal o farzun ser huıkım bıdi” ina yow vatı dıma iyayiş.

9- Xelq biyayişê iyorê mehlıqat, dehwê Piyexmêr’rawa.

10- Piyexmer’un yow binunıdi queç eştış, Piyexmêr ma pilê piyorê piyexmerun ra muetış,

11- Hıeyat Piyexmêr mawo vêr piyexmêrtiyê yi teqlit kerdış,

12- Vatêwıg vajyenuw; “Qur’un kêmu, kêmiyê Qur’un kıtabi bin kêni tamum” ına vati dıma şiyayiş,

13- Tikiy isunun Wêli qawıl kerdış, êhl cennêtra vinayış o sêr mezelun yinıdi cir qêdowıg Qur’un qawıl nikenuw ow qêdı huırmet ruınayiş,

14- Şiyexun tariqatun herındê ilahıd vinayış,

15- Rabıtê tariqatun qawıl kerdış,

16- “Tênıka Suınni ya zi tênıka Şiyi êhl cennetê” ina yow qawıli dıma şiyayiş,

17- “Piyorê Yawidiyun o Xristiyuni êhl cehnımıyê” Wahar ina yow mantıq biyayiş,

18- E’detun E’rebun miyun din kerdış,

19- Qê destegê vatê xuıwa din, pê reform xerıpnayiş (hıeqiqat bedılnayiş),

20- “Bin nımê suınêt Piyexmêrıd, her cê hıeyatıd nımê dinra xuı ser kaidı vetış,

21- Vatê zafiyun tım hıeqiqat qawılkerdış,

22- Wext vêrra hıetana êr çıtawıg derhêq mezhebunidi vajyavu aye, heqiqatiyê mezhebunıri dêlil kerdış,

23- Mezhêb Henfıti

24- Mezhêb Şef’iyi

25- Mezhêb Hembêliyi

26- Mezhêb Malikiti

27- Mezhêb Caferiyi

28- Maturudiyi, Eşariyi ya zi teqlidiyê kumyow itiqadi sermezheb benuw wa bıbuw ferq nikenuw teqlidiyiyê ayi qawuılkerdış, derhêq ın mezhebunıd tênkidi qawıl nikerdış,

29- Qur’un xelq nibiyuw, ezêliwu,

30- Kumıg mezhêb xuı bedılnowse qê aynunıri pê çua ya zi pê yowni çiy, ceza muısteheq vinayiş,

31- İnkariyê aqil dıma, teqlidi qawıl kerdış,

32- Bilımıd dışmenati,

33- Sen’atıd dışmenati

34- Kıtab Buıhari wo Qur’un zê cê tepıştış,

35- Kıtab Buıhari’ri zê Qur’un taatkerdış.

36- Zê Qur’un, Kutubi Sitte’yir ya zi ay kıtabun hıedisun binunıri taat kerdış,

37- Bie piyexmêr ma yow kêsiri quıtsiyet ruınayış o qet’iyetê ınê ser wahar yow fıkır biyayış,

38- Eshabunra kum yowyê yin benuw wa bıbuw, kum ınuni dımra şiyeruwse muıheqeq rasenuw hıheqiqat… İna yow şert ser vındertış,

39- Peçı rı untış,

40- Ciniyun o cumyerdun cimiyuna vetış,

41- Derheq, xuı ser seyhatê ciniyun inkar kerdış,

42- Ciniy, piyorê bedên cumyêrd yê rimı zi biyeruwse o ya ay bedên cumyêrd xuı biliesu pkı zi keruwse hênê, niêşkena hıeq cumyêrd xuı bıdu…. İna yow vatê sari dıma şiyayiş,

43- Eg bie Humê yowyiri sejdı bıbuwse, ın muıheqeq miyerdê ciniyo… ina şert qawıl kerdış,

44- Cinira huıkımdar nibena, wahar ina yow qen’at biyayış,

45- Cini niêşkena huıkımdar xuı bêllı bıkeruw… ina yow qen’at dıma şiyayış,

46- Gereka vêng ciniy nişiyeruw cumyêrd… ina yow qen’at dıma şiyayış,

47- Ciniri nımaj cuım’i farz niyuw, wahar ina yow qen’at biyayış,

48- Ciniyag kınc diya, gereka nuımaj nikeru, cumi nişiyeru, ruejı nitepışnu o Qur’un niuwnu… wahar ina yow qen’at biyayış,

49- Zê cılun eskerayi, çarşew o parduısı cinira diyayış,

50- Cini wo cuımyerd pê dêst nieşkena merhıaba bıkeru… ina yow qen’at dıma şiyayış,

51- Cawıg cini tıra wuırışta we hıetana ow ca serdın nibuwse ujadı ni nışyenuw ruı,

52- Yow cawo bie isunid cini wo cumyerd niêşkêni tênıka vındêri, ına hıeruma… ina yow şert kawıl kerdış,

53- Cini wo kuıtıg o xuıez vêrniyê nımajra şiyêrise nımaj batal benu, ina yow huıkım kawıl kerdış,

54- Zahfiyê ciniyun êhl cehnımiya, ina yow şert dıma şiyayış,

55- Ciniyunıd şerr esta, ina yow şert dıma şiyayış,

56- Aqıl ciniyun kêma, ına şert dıma şiyayış,

57- Hıeyat ciniyun zerrê kiyêdi hıews kerdış,

58- Yow buêyag cinig sawena xuıra gereka aya buêy yownê cumyêrd nişiyeruw, ına xuısıs hıerum kawıl kerdış,

59- Buıri untışê ciniyun o ri buêyı kerdışê yinırı hıerum vatış,

60- Hemı guırıd vera cumyerduni ciniyunıd iteatkariyê ciniyun farz kerdış,

61- Ciniy, ow guırıd (guırê qıj biyayişid) hemı yow waştışê miyerdê xuı gereka biyaruw ca, ina yow qen’at dıma şiyayış,

62- Şahadid, “Yow rêyê cumyêrd dı rêyê ciniy kena,” ınê qawıl kerdış,

63- Zewajiyê ciniyunıd muıs’edê kiyi şert ruınayış,

64- êhl zina pê recm kıştış,

65- Ayetê zina yow bızi werda, ınê qawıl kerdış,

66- êla Mêmuını zi êhl zina kıştib, ina yow vatı qawuıl kerdış,

67- Cumyerdunır zerd o sim hıerumu, ınê qawıl kerdış,

68- Cumyerdunır ipeg pıraguıretış hıerum qawıl kerdış,

69- Fraqun zêrinin o simınun hıerum qawıl kerdış,

70- Hêkel guınawu

71- Resım guınawu

72- Satranc hıerumu

73- Alatun muızık hıerum kawıl kerdış

74- Werdışê midye (Kaşmaşik şêtun) o karides hıerum kerdış,

75- Guêşt astuêr, guêşt hêr o guêşt hıeywunêka wuehşa guêşt ınuni hıerum kerdış,

76- Velgun o haki berunun mekruh kerdış o wêr ınuni xrab ramuetış,

77- Cığara, mekruıh ya zi hıerum kerdış,

78- Bie hıerumun yow zi qê mekruıha yow listı mêdun ardış o hıerumow mekruıhi zêpiy tepıştış,

79- Ow guırı (guırê qê qıj biyayiş) bin yol cılıd bena, ına vatı dıma şiyayış,

80- Wextag ciniyo cumyerd ow guırı kêni ow wext gereka yowyê yını zi niun owjê yow binuna, ına şert dıma şiyayış,

81- ow guırıd, xuıw xuı rehet kerdış,

82- Semêd nibiyayışê kıjun hıewig wêni ciniyun aynunra men kerdış,

83- Wext şuıyayışê bedênidi zi gereka owjê çoy tıvere nibu, gereka çow melekunra bı şarmiyu o ına semedra, pê yow piyeşmal gereka çoy bedên xuı bışuw, ina yow şert ruınayış,

84- Suınnêt biyayişê cumyerdun qawıl kerdış,

85- Suınnêt biyayişê ciniyun qawıl kerdış,

86- Verdayişê hêrdiş xêr qawıl kerdış,

87- Hêrdiş taştış hıerum kerdış,

88- Miyun gıjikıd xet vetışra gêrayişê xêr suınnêt,

89- Gıjık ruk kerdışıd gêrayişê xêr,

90- Hêrdiş o gıjık henı kerdış, xêra… Inê qawıl kerdış,

91- Suırmê çımun, cumyerdunıri xêra, ına vatı dıma şiyayış,

92- Fek ser rakotış hol niyawa, ına vatı kawıl kerdış,

93- Cêy ıerdıd rakotış,

94- Pê lınga raşt, tıver vêjyayış, zerı umyayış ya zi miyun cê kotış,

95- Pê lınga cep vêjyayişê tarêt ya zi pê lınga çep cêyow pis şiyayış,

96- Pakiyê tarêt tênıka pê awk farzkerdış,

97- Ruınıştki ser miz kerdış,

98- Vera qibli desmaj vêjyayış guınawa, ına şert ca ardış,

99- Werdışê pê dêst çêpra şêtuni zi wenuw, ına kawıl kerdış,

100- Sarı pıştış

101- Miswaq

102- Cuıbbı pıra guıretış

103- Fistun pıra guıretoş

104- Şalwar pay kerdış

105- Cılun spiyun o siayun o aşılunıd gêrayişê xêr,

106- Cılun suırun o zerdun pıra niguıretış,

107- Teum xuırmadi ya zi quiyıdi qê suınnêta gêrayişê xêr,

108- Nun sıfrê ıerdıd werdış,

109- Tasag tıra nun vuıryawa hênê ayêra nun werdış,

110- Pê dêst, pê hirı gıştun nun werdış,

111- Hirı fırıdi awk werdış,

112- Ruınıştki ser awk werdış,

113- Bad nun werdışa pê gıştun xuı lıştış o ınêdi qê suınêta gêrayişê xêr,

114- Buêya alkolın xuıra sawtış,

115- Kolanya xuır kerdış,

116- Kuıtkun siêyun kıştış,

117- Kuıtkun zerê kiyêra men kerdış,

118- Şewun sêr ıeynun guıretış,

119- Pê Qur’un ya zi bie Qur’un sieğır kerdış,

120- Nıştı kerdış ya zi xuıwa kerdış,

121- Qur’un zê kıtap pıfkerdış vinayış o ınê ca ardış,

122- Fitık/guarmazi cenayış, fieğlê şêtuna, ınê kawıl kerdış,

123- Textır dayış, ya zi muırê nazêrra medet waştış,

124- Falkerun ya zi cındarun herındê malun eştış, tıra ın qêdıra imun kerdış,

125- Qerquışın hıelnayış ya zi bin miyerdununra şiyayiş,

127- Psinga siya wo qutık siya bie weğır kawulkerdış,

128- Kınc şıtı ow şiyayişiyê vêr ciniyê xuı yazi cumyêrd xuı ser bı vajyuw, tênıka tikiy ruejunıd bena.

129- Molıd wendış,

130- Bad mêr yow kês dıma, ruejê 7 ınıd, ruejê 40 ınıd, ruejê 52 yınıd yow ca umyayış,

131- Vıstunikig e’zab kebr ser vajyên aynuni kawılkerdış,

132- Pırd Sırat’i kawılkerdış o qırbunıg çow dow, pê ayi ın pırd sera siyayişır imun kerdış.

133- Kumıg awkê desmaji qıçalêk perawa pırase en çetın e’zabi kebır qê ayiwo. ınêri imun kerdış,

134- Merdı vera ruejı tepıştış,

135- Merdı vera şiyayişê Hıej yazi yi vera yow kês şawtış,

136- Kum merdı dıma bı bermuw se, e’zab ay mêrdi benuw çetın. Inêri imun kerdış,

137- Derhıêq se’etê Qeyum ser qal kerdış,

138- Mêhdi

139- Deccal

140- Bı vajyug, guêş Dabbê munêni gueşun fil, çim yi munêni çımun xuêzi sarê yi munenuw sarê gê’yi. Inêr imun kerdış,

141- Hıezret İ’sa rênê yenuw ına dinya, inêer imun kerdış,

142- Yecuc o Mecuc’un Tırk’unrayi. Inêr imun kerdış,

143- Nesêbi dıma şiyayış o ınê pil tepıştış , ınê qê E’rebun o qê E’rêbki qawıkkerdış,

144- Yecuc o Mecuc’un hê bin ıerdıd o qumê yin yow vincewa, ınê qawılkerdış,

145- Ruêj Qêyum, tij ruej-quêyira vêjyena, ınê qawılkerdış,

146-Ow nımajıg Qurun’ıd çinikuw ayi farz qawılkerdış,

147- Nımaj tênıka pê zun E’rêbki benuw, ınê dıma şiyayış,

148- Nımajıg ciniy duna kerdış, ow nımaj qawıl ni benuw, ınêri imun kerdış,

149- Ruıkı o sejdıdi hemı wext watêkê zêpiy gereka bıvajyiy.

150- Piyorê rıkatun nımajidi Surê Fatha farz kerdış,

151- Ço vêr nımajra şiyeruwse nımaj çoy benuw batal, ınêr imun kerdış,

152- Nımaji; pê farzi, pê suınnêti, pê nımaj wacibi letı letı kerdış,

153- Nımajıd, dêst sêni gırı diyêni, yazi lıngi çoy gereka çendêki akerdıbi… meslun zê ınuni sera vındertış,

154- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek

155- Teravih namazı, bayram namazı

156- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek

157- Hacda şeytan taşlamak

158- Kurban bayramında kurban kesmek

159- Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin arttığı düşüncesi

160- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

161- Zekata 1/40’lık evrensel bir ölçü getirmek ve zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası

162- Deveye, koyuna veya tarım ürünlerinin her birine farklı ve evrensel zekat ölçüleri getirme

163- Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası

164- Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası

165- Abdestin sırasını farzlaştırma

166- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma

167- Namazda gülmenin abdesti bozduğu

168- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak

169- Abdestin veya boy abdestinin, namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması

170- Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması

171- Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması

172- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması

173- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması

174- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması

175- Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu

176- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu

177- Ay’a gidilemeyeceği iddiası

178- Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması

179- Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği

180- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası

181- Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar

182- Allah’ın Cennet’te baldırını açması

183- Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması

184- Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması

185- Allah’ın Peygamber’in pazarlığı sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu

186- Halifelik müessesesi

187- Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması

188- Cami imamı, müezzini gibi sınıflar

189- Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak

190- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak

191- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğnemek

192- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek

193- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme

194- Makyajlı veya açık kadınları dövmek

195- Araba kullanan veya tek başına seyahat eden kadınları engellemek

196- Müslümanlığı bırakanları öldürmek

197- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak

198- İçki içenleri dövmek

199- Baskıyla dini yaymak

200- Baskıyla dini yaşatmak

sky

Dine Yapılan ilaveler

Dine yapılan ilaveler, şu ya da bu kesim tarafından veya halktaki batıl inançlar yüzünden “din” sanılmış veya “din” olarak gösterilmiştir. Bu ilavelerin birçoğu, toplum hayatını zorlaştırıcı mantıksız ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin arasında topluma, sağlığa yararlı ifadeler de olabilir. Örneğin dişleri misvakla temizlemek sağlık açısından çok yararlı bir uygulama olabilir. Fakat Kuran’da olmayan bir şeyi (bu örnekte misvağı) bir sevap kaynağı, dinin makbul tuttuğu bir ibadet gibi göstermek de hatadır. Bu yüzden bu listede gördüğünüz her şeyin yapılmaması gerektiğini sanmayın. Kişiler misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir; yeter ki bunların dinle bir ilgisi olduğunu iddia etmesinler. Kuran din adına her türlü detayı verir. Bunun dışında dine yapılan her ilave din açısından bir hatadır. Kendimizce sağlığa yararlı birçok uygulama sayabiliriz. Fakat bunları din yapmaya kalkarsak, o zaman dine kendisinde olmayan ilaveler yapıp dini dejenere etmiş oluruz.

Kuran dinin tek kaynağıdır. “Yalnız ve yalnız Kuran” diye, niye ısrarla tekrarladığımızı, dine ilavelerin bir kısmını kapsayan 200 örnekli bu listeyi okuyunca daha da iyi anlayacağız. Dine bunlar dışındaki ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kuran’dan delillendirilmeyip sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle ilişkilendirilmeye çalışılan her şey ilavedir. Şimdi listemizi görelim:

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE YOK

1- Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası

2- Hadislerin dinin kaynağı olması

3- Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi

4- Mezhep çıkarımlarına göre Kuran’dan ayet iptal etmek

5- Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak

6- Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak

7- Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek

8- Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler, farzlar, haramlar oluşturduğu iddiası

9- Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması

10- Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek

11- Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak

12- “Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır” demek

13- Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak

14- Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak

15- Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar

16- Bir tek Sunniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek

17- Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek

18- Dine Arap geleneklerini sokmak

19- Şahsi görüşlerine uydurmak için dini, reformla değiştirmeye kalkışmak

20- “Peygamber’in sünneti” başlığıyla, hayatın her alanıyla ilgili dinsel ritüeller oluşturmak

21- Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak

22- Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak

23- Hanefilik diye bir mezhep

24- Şafilik diye bir mezhep

25- Hanbelilik diye bir mezhep

26- Malikilik diye bir mezhep

27- Caferilik diye bir mezhep

28- Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçiliği, eleştirilmezliği

29- Kuran’ın yaratılmadığı, ezeli olduğu iddiası

30- Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek

31- Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak

32- Bilim düşmanlığı

33- Sanat düşmanlığı

34- Buhari diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak

35- Müslim diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak

36- Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına Kuran gibi uymak

37- Peygamberimiz’in dışındaki herhangi bir kişinin kutsallığının mutlak olduğuna dair iddialar

38- Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası

40- Peçe takmak

41- Haremlik-selamlık uygulaması

42- Kadının tek başına seyahat edememesi

43- Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi

44- Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası

45- Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı

46- Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı

47- Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği

48- Kadının Cuma namazını kılmaması

49- Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi

50- Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek

51- Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı

52- Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı

53- Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması

54- Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması

55- Kadınların çoğunun Cehennemlik olması

56- Kadınların şerli olması

57- Kadınların eksik akıllı olması

58- Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak

59- Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu

60- Kadınların kaş aldırmasının veya makyaj yapmasının haram olduğu

61- Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması

62- Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması

63- Şahitlikte, “bir erkek eşittir iki kadın” ilkesinin uygulanması

64- Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması

65- Zina edenin taşlanarak öldürülmesi

66- Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu iddiası

67- Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar

68- Erkeklerin altın takmasının haram olması

69- Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması

70- Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu

71- Heykel yasağı

72- Resim yasağı

73- Satrancın yasak oluşu

74- Müzik enstrümanları ve müzik dinleme ile ilgili yasaklar

75- Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması

76- At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması

77- Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi

78- Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması

79- Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve belli oranda mekruhların harama eşit olacağı izahı

80- Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği

81- Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı

82- Mastürbasyonun yasaklanması

83- Doğum kontrolünün yasaklanması

84- Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği

85- Erkeklerin sünnet olması

86- Kadınların sünnet olması

87- Sakal bırakmanın sevaplığı

88- Sakal kesmenin haram olması

89- Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama

90- Saçları yağlamanın sevaplığı

91- Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı

92- Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı

93- Yüzükoyun yatmanın yasaklanması

94- Yer yatağında yatmak

95- Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek

96- Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97- Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak

98- Oturarak küçük tuvalet yapmak

99- Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması

100- Sol elle yenenleri şeytanın yemesi

101- Sarık sarmak

102- Misvak kullanmak

103- Cübbe giymek

104- Entari giymek

105- Şalvar giymek

106- Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak

107- Sarı, kırmızı renkler giymemek

108- Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak

109- Yemeği yer sofrasında yemek

110- Yemeği aynı kaptan yemek

111- Elle, üç parmakla yemek

112- Suyu üç yudumda içmek

113- Suyu oturarak içmek

114- Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak

115- Alkollü koku sürmemek

116- Kolonya kullanmamak

117- Kara köpekleri öldürmek

118- Köpekleri eve sokmayı yasaklamak

119- Geceleri aynaları kapamak

120- Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak

121- Muska yazmak, taşımak

122- Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak

123- Islık çalmanın şeytan işi olması

124- Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek

125- Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak

126- Kurşun dökmek veya merdiven altından geçmemek

127- Kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak,

128- Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek

129- Mevlit

130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak

131- Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi

132- Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları

133- Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması

134- Ölünün yerine oruç tutmak

135- Ölünün yerine Hacca gitmek veya birisini göndermek

136- Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması

137- Kıyametin saati hakkında açıklamalar

138- Mehdi

139- Deccal

140- Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu

141- İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği

142- Yecuc ve Mecuc’un Türkler olması

143- Irkçılık, Arap ırkını veya dilini üstün görmek

144- Yecuc ve Mecuc’un yerin altında bir karışlık adamlar olması

145- Evrenin sonunda Güneş’in batıdan doğacağı

146- Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak

147- Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek

148- Namazı kadının kıldıramaması

149- Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği

150- Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak

151- Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı

152- Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesindeki birçok detay

153- Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla duracağını belirlemek

154- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek

155- Teravih namazı, bayram namazı

156- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek

157- Hacda şeytan taşlamak

158- Kurban bayramında kurban kesmek

159- Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin arttığı düşüncesi

160- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

161- Zekata 1/40’lık evrensel bir ölçü getirmek ve zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası

162- Deveye, koyuna veya tarım ürünlerinin her birine farklı ve evrensel zekat ölçüleri getirme

163- Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası

164- Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası

165- Abdestin sırasını farzlaştırma

166- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma

167- Namazda gülmenin abdesti bozduğu

168- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak

169- Abdestin veya boy abdestinin, namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması

170- Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması

171- Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması

172- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması

173- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması

174- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması

175- Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu

176- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu

177- Ay’a gidilemeyeceği iddiası

178- Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması

179- Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği

180- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası

181- Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar

182- Allah’ın Cennet’te baldırını açması

183- Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması

184- Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması

185- Allah’ın Peygamber’in pazarlığı sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu

186- Halifelik müessesesi

187- Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması

188- Cami imamı, müezzini gibi sınıflar

189- Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak

190- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak

191- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğnemek

192- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek

193- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme

194- Makyajlı veya açık kadınları dövmek

195- Araba kullanan veya tek başına seyahat eden kadınları engellemek

196- Müslümanlığı bırakanları öldürmek

197- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak

198- İçki içenleri dövmek

199- Baskıyla dini yaymak
200- Baskıyla dini yaşatmak

Kaynak:KUR'AN ARAŞTIRMALARI GRUBU

Leave a comment