Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Qê nımaj serxueşun niy, qê nımaj Muwahhidun buniyên cı

Posted by
/ / Leave a comment

Qê nımaj serxueşun niy, qê nımaj Muwahhidun buniyên cı

namazYow kes wextag nımajıd ayetunıg vunyenuw , eg ow merdım meal ay wendêğ xuı nizunuw se, wazyêt ıni munenuw wazyêt ay şerxuêşig o, ow serxueşı zi nizunuw ho vunuw se.  Çımçıra şerxueş bie şuıruw. Ow kesıg nımaj xuıdi bie şuır ayetun vunenuw, nımaj ay kêsi, qet’a yow kar nidunuw yi. Merdımıg nımajıd vuendêğ xuı bızunuw se, ınêra pê wuı zunıg, pê ınê nımaj yi, Humê’y hetıd qawuıl bena o, hembêriyê xuı wo  qullatiyê xuı, ın qêdıra anuw ca.
“Allahu Ekber”
Meali ıni: En pil Huma’wu.

“Sübhane Rabbiyel Azim”
Meali ıni: Ya Rabb mıwo pil! Ez tı piyorê sifatunow kêmunra düir tepşena (Ez Tı ınunra tenzih kena).

Not:  Wextag ma vuni Ez Tı tenzih kena ına yena çı meal? Eg yow kes mara vajuw; De hadê Humê tenzih bıker, ow wext şıma vuni se?  Zafiyê ma, şaş bêni munêni.. Meal tenzih ınawa; Ya Rabb ma!  Qêdowuıg ma tı şınasnêni (ta’rif kêni) tı ınêra zahf pili.  Tı çendêkıg xuı mara vatuw, ma tênıka ehndêki tı şınasnêni.  Ya Rabb ma! Tı xuı seni duni şınasnayiş se, Tı helbet otirêy…. yena ına me’na tenzih.

“Semiallahulimen hamideh”
Meali ıni: Huma aynunıg yi hemd kerduw aynuni eşnawuıtow.

“Rabbena leke’l-hamd”
Meali ıni:Ya Rabb ma! Çı qêdı hemd estuw se, tenıka qê tıwow.

“Sübhane Rabbiye’l-ala”
Meali ıni: Ya Rabb ma! Ez Tı piyorê sifatun kêmunra tenzih kêna.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”
Meali ıni: Sılum Humê’y şıma serabuw.

“Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”
Meali ıni: Humê’y ma!  Tı maqum xelısyayişê. Sılumêti wo şiyênayi ha Tı’da. Ya Humê mawu pil o wahar ikrum!  Numdariyê Tı zahf pila.
Meal Fatha;


1- Rehmun o Rehiym Pê numê Humê’ya.
2- Hıemd qê Rabb e’lêmunow.
3- (Wuı) Rehmun ow Rehimuw.
4- (Wuı) wahar ruêj (mehşêrow) dinow.
5- Ma têna qê Tı qullati kên, têna Tıra hembêri wazen.
6- Ma berz (bışaw) rêyow raşt
7- Aynunıg Tı ne’met dow cı, ma berz rêyê aynun. Ayig gınê e’zab tır ow ayig rêyê tıra qoti miyun delalêti, ma rêyê aynun me erz.

namazNamaz kılarken ne dediğini bilmeden kılınan namaz, ancak ve ancak şarhoşken ne dediğini bilmeyen kişinin yaptıkları gibidir. Çünkü şarhoşun akli melekeleri (şuuru) yerinde olmadığı gibi, bilmeden şuursuzca namazda da okunanlar netice itibariyle kişiye hiç bir fayda sağlamaz. Bundan dolayıdır ki, namazımızda okuduğumuz her ayet ve söylediğimiz her sözle Allah’ın huzurunda olduğumuzu bilir yardım ve kulluğumuzu ancak böyle ifade edebiliriz.

“Allahu Ekber”
Anlamı: Allah en büyüktür.

“Sübhane Rabbiyel Azim”
Anlamı:Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Not:Tenzih ederim derkeken ne demek istiyoruz? Biri dese ki hadi bakalım tenzih et. O halde ne dersiniz? Çoğumuz apışıp kalırız.. Tenzih ederim derken; Ya Rabbim! Sen, bizim seni tarif ettiğimizden yücesin. Biz seni ancak, Senin kendini bize tanıttığın kadarıyla biliriz. Ya Rabbi! Sen kendini nasıl tanımlıyorsan öylesin…. anlamına gelir tenzih etmek.

“Semiallahulimen hamideh”
Anlamı:Allah kendisine hamd edenleri işitti.

“Rabbena leke’l-hamd”
Anlamı:Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

“Sübhane Rabbiye’l-ala”
Anlamı:Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”
Anlamı:Allah’ın selamı üzerinize olsun

“Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”
Anlamı:Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
Fatihanın Anlamı;


1- Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
2. Hamd Alemlerin Rabbinedir.
3. Rahman ve Rahimdir.
4. Din gününün malikidir.
5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
6.Bizi doğru yola ilet;
7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

 

 

 1. Wahar Zazaki Bıvêjyên (Zazacaya Sahip Çıkın)

  Tırkiya'di 18 hıew zun ha bin talıkê vin biyayişida rapuêl Unesco'di. In rapuêlıd vajyenug Zazaki zi en zahf bad 2 neslra pê vira bena o bena vin. Ina wazyet qê ma Zazayun yow ri siyayiwa.
 2. Edip Yüksel ve 19 Kodu

  mükemmel, nesnel ve evrensel, inkarcılar için bir fitne, erdemlilerin inancını çelikleştiren, hristiyan ve yahudilerin kuşkusunu kaldıran, ikiyüzlülere görülmeyen, insanlığa bir uyarı, ve geride kalanlarla ilerliyenleri ayırdeden büyük mucizelerden biri (74:28-37)

Leave a comment


Sponsor

İletişim

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Konu

  İletiniz