Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Qurun’ıri Nımaj (Kurana Göre Namaz)

Posted by
/ / Leave a comment

Namaz ve Müslümanların Çelişkisi-1

————————————————–
Meslê Nımaj ser miyun Bısılmununidi zahf rê muıneqaşa biyawa. Eksêri miyun ına muıneqaşadı zi hıedis êsti. Bısulmunêki hıedisun dıma şini, en zahfı zi ıni piy nini. In Bısılmunêki hıedisun dıma şini ıni ına sebepra umiş nibêni. Yin vuni; ” Meslê Din’ıd, Qurun hemi çiyra xever nidunuw o ınê sera zi kêmuv o ına kêmi zi pê Piyexmer diyena wera. o, Huma Teala pê Piyexmêr xuı din xuı kenuw tamum.” Şimdi bu çelişkinin temel dayanaklarındaki en büyük yanlışa bakalım…

Namaz’ı, rivayetler olmadan kılamayız diyenlerin çelişkisi:
“Namazın Kuran’dan tarifini isteyen kişiler, başta şu hatayla yola çıkarlar.
O hata da şudur; ” şu anki mevcut kılınış şeklini mutlak doğru olarak kabul etmeleri” ve muvahhid müslümanları bu kabulü ıspatlamaya zorlamalarıdır.

Oysaki Kuran; Mevcut kabulleri ıspatlamak zorunda değildir. Mevcut kabullerin yanlışlığını yine Kuran bize anlatmaktadır.
Mesela, Nisa Suresi 101 ve 102. ayetler, NAMAZIN SADECE İKİ REKATTAN İBARET OLDUĞUNU SÖYLER KURAN..
Nisa 101- Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, NAMAZI KISALTMANIZDAN ÖTÜRÜ SİZE BİR GÜNAH YOKTUR. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

Allah-u teala Namazın Savaş halinde/saldırı halinde Kısaltılacağını söyler bu ayette. Peki namaz kaç rekattır ve kısaltılınca kaç rekata düşer? Şimdi de buna bakalım.

Nisa 102- Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar SECDEYE VARDIKLARINDA diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o NAMAZ KILMAMIŞ OLAN DİĞER GURUP GELSİN SENİNLE BERABER KILSINLAR ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Bu ayette Peygamberin Namaz kıldırmasını istiyor Allah ve şöyleki; Askerlerin (Müminlerin) iki gurup olmasını istiyor Allah. Birinci gurup SECDEYE VARDIKTAN SONRA İKİNCİ GURUPLA YER DEĞİŞTİRSİN İSTİYOR ALLAH. Ardından Peygamberin ikinci gurupla namazı tamamlamasını istiyor..

Burada şu detayı herkesin yakaladığını umuyorum.
1- Birinci gurup bir rekat ile secdeye varıyor ve bitiriyor namazı..
2- İkinci gurup ise birinci gurubun bir rekatından sonra bu gurupla yer değiştiriyor ve onlar da Peygamberimizle bir rekat kılarak namazı tamamlıyorlar..
3- Nmazı kısaltanlar kimler? cevap; Müminler. Kaç rekat kısaltıyorlar? cevap bir…
4-Dolayısıyla bu kısaltmalardan hareketle Namazın tamamının iki rekat olduğu açık ve net bir şekilde belirtiliyor… EVET; KURAN’A GÖRE NAMAZ TAM OLARAK İKİ REKATTIR VE BU NAMAZ TÜM NAMAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
5- Namaz bir yakarış ve bir anma halidir. Sadece Allah anılır namazda.

SONUÇ OLARAK; DİYEBİLİRİZ Kİ Kuran’a göre Namaz İKİ REKATTIR. Amam kişi Rabbini daha fazla anmak isterse bu durumda da Namazı iki rekattan da fazla kılmasının hiç bir sakıncası da yoktur…Eğer kıldığını dayatmazsa…. Ama iki rekattan da az olmaz Namaz….

Bunun yanı sıra Birde Şu iddiayı ortaya atarlar Rivayetçiler…
Kuranın vakitleri KURAN’DA tam olarak belirtilmemiştir. Bu hususu da bir sonraki yazımda yine böyle basit ve yalın bir şekilde açıklayacağım..

İlhami AKARSU…

Namaz ve Müslümanların Çelişkisi-2

Namazla ilgili daha önce yazdığımın bir devamı olarak burada ilk önce Kuran’a göre namazın vakitlerini yazacağım. Ardındanda namazın rükunu ve secdeyi yazacağım.

Kuran namaz vakitlerini bir ayette de verdiği gibi tek tek tek ayrı ayetlerde de veriyor.Bunların hepsini verceğim.
Kurana baktığımızda Namaz, üç temel formata sahiptir. Bunlar;
1-Kıyam
2-Rüku
3-Secde’dir.
Bu iç temel formatın geçtiği ayetler şunlardır;
Her üç temel formatla ilgili sadece sure – ayet numaralarını vereceğim..İlk önce Kuranda geçen secde ayetlerini vereyim
Secde Ayerleri:
Nahl: 49 , A’raf: 206 , Rad: 15 , Hac: 18 , Furkan: 60 , İsra: 107 , Meryem: 58 , Secde: 15 , Neml:25 , Sad: 24 , Fussilet: 37 , İnşirah: 21 , Alak: 19 , Necm:62
Kuranda bu ayetlerin tamamı Secdeden bahseder. Secdeden bahseder ama bizim rivayetçi aslan mücahitlerimiz neden bahseder onu anlamış değilim. Aslında Kuranda namaz tam olarak anlatılmamıştır diyen birisi Kur’an okumadığını deşifre etmiş oluyor bir bakıma. Eminim ki bir çoğu da okumamıştır. Hem zaten Bülbül sesli değiller ki okusunlar! Burada okumamışlar’dan kastım; anlamını bilerek okumamış olanlardır…
Şimdi de Rüku ayetlerine şöyle bir bakalım:
2/43 , 2/125 , 3/43 , 5/55 , 22/26-27 , 38/24 , 48/29 ve 77/48 ayetleridir.

Kıyam ayetleri ise şunlardır;
Kehf/104 , Hacc/26 , Şuara/218 ve Sebe /46 ayetleridir.
Kuran, namazın temel formatını Hz Meryem üzerinden şu şekilde özetler...
“EY MERYEM, RABBİNE DİVAN DUR (HUZURUNDA EL BAĞLA), SECDEYE KAPAN veRÜKU EDENLERLE BİRLİKTE RÜKU ET!»”
Görüldüğü gibi yüce Rabbimiz, Meryeme, Namazın üç temel rütüelini yaparak ibadet etmesini, Kendisini anmasını, özetle namaz kılmasını ister.. Çünkü Namaz kulluğun temel ibadetidir. Tüm dinlerde var olan özel bir ibadettir. Sadece Allah ile kul arasında olan bir ibadettir. Dolayısıyla Kılınacak olan namaz, kişinin Allah’a yaklaştığı en özel andır. İçerisinde Allah hariç hiç bir varlığın anılmadığı ibadet…
Bir önceki yazımda, tüm namazların iki rekattan oluştuğunu Kuran’ın aydınlığında ifade etmiştim. Şimdi ise Temel ritüellerini bize bildiren Kuran’ın, bu ritüelleri yaparken ne okuyacağımıza bize emrettiğine bakalım.
Öncelikle Namazı yavaş yavaş özümseyerek kılmak gerekliliğini öğretir bize Kuran. Rabbimiz Bakara suresinde 45. ayette; “Sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin” diyor.
Burada Sabırla ifadesi bu ayetin bütünselliği içinde düşünülürse iki anlama geldiği görülür.
1.si; Namazı acele etmeden kılmak,
2.si ise; Namazda devamlılık göstermek olarak anlamlandırılır. Ancak sürekli kılınan Namaz makbul bir Namaz’dır.
Yine Bakara suresi 186. ayette Allah; “Namaz, Allah’ı çağırmadır” diyor bizlere..
Şimdi de Kuran’da niyet ile ilgili ayetlerin olup olmadığına bakalım.
Niyet:
Allah-u Teala Em’am Suresi 162. ayette şöyle buyurur;
“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
Bu ayet ışığında niyeti örneklendirebiliriz. Örneğin Sabah namazına niyet ederken;
“Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir, dedikten sonra; Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat sabah namazını kılmaya” şeklinde söylenmelidir.
Çünkü niyet yaptığınız işin başlığıdır..
Görüldüğü gibi bu ayet, namazın niyet ayetidir. Her namazda mutlaka okunmalıdır. Aksi halde yaptığımız ibadeti kime ve niçin yapacağımızı belirtmemiş oluruz.
Ritüeller arası geçişte Allah’ı tesbih etmek, yüceltmek gerekir. Bunun için; “Allah’ım en büyük sensin” “Alemlerin rabı olan Allahım Sana Hamdolsun” şeklinde onu hamd ile tesbih etmek yüceltmek gerekir.
Kıyam;

Kıyamda Bir çok islam aliminin görüşüne ben de katılırım.. Şöyleki;
“And olsun biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve Yüce Kuran’ı verdik” (Hicr Suresi: 87. ayet)
Bi kısım islam alimi, tekrarlanan yedi ayetin Fatiha Suresi olduğunu söylerken, başka görüşte olan alimler de vardır. Fakat kanaatimizce burada tekrarlanan yedi ayet, Fatiha suresidir. Çünkü Fatiha Kulluğun temel manifestosudur. İçerisinde, Yüce Allah’ı hamd ile tesbih etmek-yüceltmek varken, bir de kulluğun Rabbine yakarışı yardım dileyişi vardır. Zaten Kuran’ın temel direği de bu iki eksen üzerine bina edilmiştir.
Namazın amacına baktığımızda, Bu amacın Fatihada kodlandığını görürüz..
İnşallah namazın amacını da bir sonraki devam yazımda yazacağım…
Bunun dışında Namazda okunacak en güzel ayetler İhlas suresindeki ayetlerdir. İhlas suresinde Rabbe övgü ve yüceltme vardır. Namazın amacı Rabbi hamd ile övmekse, Bundan daha anlamlı ayetler bulmak zordur.
İhlas suresi, Namzda otururken Tahiyat duasının yerine okunmalıdır.
Tahiyat duası, kanatimce Hz Peygamberimiz tarafından hiç okunmayan bir duadır. Çünkü; bu dua içerisinde şirk ifadeleri barındıran bir duadır.. Peygamberimizin Şirk kokan bir duayı okumasını düşünmek abesle iştigaldir ve peygambere hakarettir.
Peki nedir bu şirk kokan ifadeler?
Şöyle bir yazarsak o cümleyi; “Esselamu aleyKE eyyühennebiyyu” yani “Ey nebi sana selam olsun” ifadesinde, AleyKE ifadesi; fiziksel olarak canlı ve huzurda olan birisine söylenecek bir ifadedir. Günümüz için bunu düşünürsek, ölen bir peygambere sanki canlıymış ve huzurumuzdaymış gibi selam vermek, onun ölümsüz olduğunu vurgulamak anlamına gelir ki bu sıfat, sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla böyle bir ifadeden her daim kaçınılmalıdır…
Hem zaten Namzda sadece Rabbimizi anacağımız için, Rabbimizin dışında başkalarını çağırmak, namazın ruhuna aykırı olur…
Bunların dışında Namazda okunacak ayet ise, sadece dua ayetleri olmalıdır. Çünkü namaz Rabbe yakarış ve onu yüceltme ibadetidir. Bu ruha bağlı kalınmalıdır.
Salat aynı zamanda dua anlamına da gelir. Rabbimiz Bakara suresi 186. ayette şöyle buyurur;
“Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”
Namazın amaçlarından birisi de bu olduğuna göre o halde Namazlarımızda mutlaka dua ayetleri okumalıyız.
Peki, namazda dua ayetlerinin dışında ayetler okunamaz mı.. Kuran’ın namazın amacının tarifine baktığımızda, bunun bir anlamının olmadığını görürüz. Mesela namazda miras ayetlerinden okuduğumuzu varsayalım. Burada okunan miras hükümleriyle Allah’tan ne istenebilir yada O, bu ayetlerle nasıl yüceltilebilir? Dolayısıyla ihtiyacımız göre Kuran’dan uygun dua ayetleri okumak daha makbuldür kanaatimce…
Namazı bitiriken selam ile bitirmek şu temel Kuran terbiyesine dayanır. Yüce Rabbimiz, Sağımızda ve solumuzda bizim yapıp ettiklerimizi yazan meleklerden bahseder.
“İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanı başında onu zapteden bir melek bulunmasın.” (Kaf, 50/18)
“Muhakkak ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. Şerefli yazıcılar her yaptığınızı bilmektedirler.”(İnfitâr, 82/10-12)
“İnsanın arkasında ve önünde, Allah’ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır.” (Ra’d, 13/11).
Bu ayetlere göre yaptığımız ibadeti kayda alam meleklere selam vermek ve onları ibadetimize şahit tutmak için onlara selam verilir…
Bir sonraki yazımızda ise, Namazın amacı ve Vakitleri hakkında Kuran’ın bize öğrettiklerini yazacağım inşallah…
Hata varsa bu bizdendir, Doğrular İse Allah’tandır. Selam ve dua ile…
İlhami AKARSU


Namaz ve Müslümanların Çelişkisi-1

————————————————–
Namaz Hususu İslam dünyasında çokça tartışıla gelen bir konudur. Bu tartışmanın odağında ise rivayetler yer almaktadır. Rivayetleri baz alan müslümanların bir çok handikapı vardır. En büyük çıkmazları da Dinin/Kuran’ın din hususunda yetersiz olduğu ve bu yetersizliğin Allah-u Teala’nın Elçisi aracılığıyla tamamladığıdır..Şimdi bu çelişkinin temel dayanaklarındaki en büyük yanlışa bakalım…

Namaz’ı, rivayetler olmadan kılamayız diyenlerin çelişkisi:
“Namazın Kuran’dan tarifini isteyen kişiler, başta şu hatayla yola çıkarlar.
O hata da şudur; ” şu anki mevcut kılınış şeklini mutlak doğru olarak kabul etmeleri” ve muvahhid müslümanları bu kabulü ıspatlamaya zorlamalarıdır.

Oysaki Kuran; Mevcut kabulleri ıspatlamak zorunda değildir. Mevcut kabullerin yanlışlığını yine Kuran bize anlatmaktadır.
Mesela, Nisa Suresi 101 ve 102. ayetler, NAMAZIN SADECE İKİ REKATTAN İBARET OLDUĞUNU SÖYLER KURAN..
Nisa 101- Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, NAMAZI KISALTMANIZDAN ÖTÜRÜ SİZE BİR GÜNAH YOKTUR. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

Allah-u teala Namazın Savaş halinde/saldırı halinde Kısaltılacağını söyler bu ayette. Peki namaz kaç rekattır ve kısaltılınca kaç rekata düşer? Şimdi de buna bakalım.

Nisa 102- Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar SECDEYE VARDIKLARINDA diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o NAMAZ KILMAMIŞ OLAN DİĞER GURUP GELSİN SENİNLE BERABER KILSINLAR ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Bu ayette Peygamberin Namaz kıldırmasını istiyor Allah ve şöyleki; Askerlerin (Müminlerin) iki gurup olmasını istiyor Allah. Birinci gurup SECDEYE VARDIKTAN SONRA İKİNCİ GURUPLA YER DEĞİŞTİRSİN İSTİYOR ALLAH. Ardından Peygamberin ikinci gurupla namazı tamamlamasını istiyor..

Burada şu detayı herkesin yakaladığını umuyorum.
1- Birinci gurup bir rekat ile secdeye varıyor ve bitiriyor namazı..
2- İkinci gurup ise birinci gurubun bir rekatından sonra bu gurupla yer değiştiriyor ve onlar da Peygamberimizle bir rekat kılarak namazı tamamlıyorlar..
3- Nmazı kısaltanlar kimler? cevap; Müminler. Kaç rekat kısaltıyorlar? cevap bir…
4-Dolayısıyla bu kısaltmalardan hareketle Namazın tamamının iki rekat olduğu açık ve net bir şekilde belirtiliyor… EVET; KURAN’A GÖRE NAMAZ TAM OLARAK İKİ REKATTIR VE BU NAMAZ TÜM NAMAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
5- Namaz bir yakarış ve bir anma halidir. Sadece Allah anılır namazda.

SONUÇ OLARAK; DİYEBİLİRİZ Kİ Kuran’a göre Namaz İKİ REKATTIR. Amam kişi Rabbini daha fazla anmak isterse bu durumda da Namazı iki rekattan da fazla kılmasının hiç bir sakıncası da yoktur…Eğer kıldığını dayatmazsa…. Ama iki rekattan da az olmaz Namaz….

Bunun yanı sıra Birde Şu iddiayı ortaya atarlar Rivayetçiler…
Kuranın vakitleri KURAN’DA tam olarak belirtilmemiştir. Bu hususu da bir sonraki yazımda yine böyle basit ve yalın bir şekilde açıklayacağım..

İlhami AKARSU…

Namaz ve Müslümanların Çelişkisi-2

Namazla ilgili daha önce yazdığımın bir devamı olarak burada ilk önce Kuran’a göre namazın vakitlerini yazacağım. Ardındanda namazın rükunu ve secdeyi yazacağım.

Kuran namaz vakitlerini bir ayette de verdiği gibi tek tek tek ayrı ayetlerde de veriyor.Bunların hepsini verceğim.
Kurana baktığımızda Namaz, üç temel formata sahiptir. Bunlar;
1-Kıyam
2-Rüku
3-Secde’dir.


Bu iç temel formatın geçtiği ayetler şunlardır;
Her üç temel formatla ilgili sadece sure – ayet numaralarını vereceğim..İlk önce Kuranda geçen secde ayetlerini vereyim


Secde Ayerleri:
Nahl: 49 , A’raf: 206 , Rad: 15 , Hac: 18 , Furkan: 60 , İsra: 107 , Meryem: 58 , Secde: 15 , Neml:25 , Sad: 24 , Fussilet: 37 , İnşirah: 21 , Alak: 19 , Necm:62


Kuranda bu ayetlerin tamamı Secdeden bahseder. Secdeden bahseder ama bizim rivayetçi aslan mücahitlerimiz neden bahseder onu anlamış değilim. Aslında Kuranda namaz tam olarak anlatılmamıştır diyen birisi Kur’an okumadığını deşifre etmiş oluyor bir bakıma. Eminim ki bir çoğu da okumamıştır. Hem zaten Bülbül sesli değiller ki okusunlar! Burada okumamışlar’dan kastım; anlamını bilerek okumamış olanlardır…


Şimdi de Rüku ayetlerine şöyle bir bakalım:
2/43 , 2/125 , 3/43 , 5/55 , 22/26-27 , 38/24 , 48/29 ve 77/48 ayetleridir.

Kıyam ayetleri ise şunlardır;
Kehf/104 , Hacc/26 , Şuara/218 ve Sebe /46 ayetleridir.


Kuran, namazın temel formatını Hz Meryem üzerinden şu şekilde özetler...
“EY MERYEM, RABBİNE DİVAN DUR (HUZURUNDA EL BAĞLA), SECDEYE KAPAN veRÜKU EDENLERLE BİRLİKTE RÜKU ET!»”


Görüldüğü gibi yüce Rabbimiz, Meryeme, Namazın üç temel rütüelini yaparak ibadet etmesini, Kendisini anmasını, özetle namaz kılmasını ister.. Çünkü Namaz kulluğun temel ibadetidir. Tüm dinlerde var olan özel bir ibadettir. Sadece Allah ile kul arasında olan bir ibadettir. Dolayısıyla Kılınacak olan namaz, kişinin Allah’a yaklaştığı en özel andır. İçerisinde Allah hariç hiç bir varlığın anılmadığı ibadet…


Bir önceki yazımda, tüm namazların iki rekattan oluştuğunu Kuran’ın aydınlığında ifade etmiştim. Şimdi ise Temel ritüellerini bize bildiren Kuran’ın, bu ritüelleri yaparken ne okuyacağımıza bize emrettiğine bakalım.


Öncelikle Namazı yavaş yavaş özümseyerek kılmak gerekliliğini öğretir bize Kuran. Rabbimiz Bakara suresinde 45. ayette; “Sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin” diyor.


Burada Sabırla ifadesi bu ayetin bütünselliği içinde düşünülürse iki anlama geldiği görülür.
1.si; Namazı acele etmeden kılmak,
2.si ise; Namazda devamlılık göstermek olarak anlamlandırılır. Ancak sürekli kılınan Namaz makbul bir Namaz’dır.
Yine Bakara suresi 186. ayette Allah; “Namaz, Allah’ı çağırmadır” diyor bizlere..
Şimdi de Kuran’da niyet ile ilgili ayetlerin olup olmadığına bakalım.


Niyet:
Allah-u Teala Em’am Suresi 162. ayette şöyle buyurur;
“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
Bu ayet ışığında niyeti örneklendirebiliriz. Örneğin Sabah namazına niyet ederken;
“Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir, dedikten sonra; Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat sabah namazını kılmaya” şeklinde söylenmelidir.
Çünkü niyet yaptığınız işin başlığıdır..


Görüldüğü gibi bu ayet, namazın niyet ayetidir. Her namazda mutlaka okunmalıdır. Aksi halde yaptığımız ibadeti kime ve niçin yapacağımızı belirtmemiş oluruz.


Ritüeller arası geçişte Allah’ı tesbih etmek, yüceltmek gerekir. Bunun için; “Allah’ım en büyük sensin” “Alemlerin rabı olan Allahım Sana Hamdolsun” şeklinde onu hamd ile tesbih etmek yüceltmek gerekir.


Kıyam;

Kıyamda Bir çok islam aliminin görüşüne ben de katılırım.. Şöyleki;


“And olsun biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve Yüce Kuran’ı verdik” (Hicr Suresi: 87. ayet)
Bi kısım islam alimi, tekrarlanan yedi ayetin Fatiha Suresi olduğunu söylerken, başka görüşte olan alimler de vardır. Fakat kanaatimizce burada tekrarlanan yedi ayet, Fatiha suresidir. Çünkü Fatiha Kulluğun temel manifestosudur. İçerisinde, Yüce Allah’ı hamd ile tesbih etmek-yüceltmek varken, bir de kulluğun Rabbine yakarışı yardım dileyişi vardır. Zaten Kuran’ın temel direği de bu iki eksen üzerine bina edilmiştir.
Namazın amacına baktığımızda, Bu amacın Fatihada kodlandığını görürüz..


İnşallah namazın amacını da bir sonraki devam yazımda yazacağım…


Bunun dışında Namazda okunacak en güzel ayetler İhlas suresindeki ayetlerdir. İhlas suresinde Rabbe övgü ve yüceltme vardır. Namazın amacı Rabbi hamd ile övmekse, Bundan daha anlamlı ayetler bulmak zordur.


İhlas suresi, Namzda otururken Tahiyat duasının yerine okunmalıdır.
Tahiyat duası, kanatimce Hz Peygamberimiz tarafından hiç okunmayan bir duadır. Çünkü; bu dua içerisinde şirk ifadeleri barındıran bir duadır.. Peygamberimizin Şirk kokan bir duayı okumasını düşünmek abesle iştigaldir ve peygambere hakarettir.


Peki nedir bu şirk kokan ifadeler?


Şöyle bir yazarsak o cümleyi; “Esselamu aleyKE eyyühennebiyyu” yani “Ey nebi sana selam olsun” ifadesinde, AleyKE ifadesi; fiziksel olarak canlı ve huzurda olan birisine söylenecek bir ifadedir. Günümüz için bunu düşünürsek, ölen bir peygambere sanki canlıymış ve huzurumuzdaymış gibi selam vermek, onun ölümsüz olduğunu vurgulamak anlamına gelir ki bu sıfat, sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla böyle bir ifadeden her daim kaçınılmalıdır…
Hem zaten Namzda sadece Rabbimizi anacağımız için, Rabbimizin dışında başkalarını çağırmak, namazın ruhuna aykırı olur…
Bunların dışında Namazda okunacak ayet ise, sadece dua ayetleri olmalıdır. Çünkü namaz Rabbe yakarış ve onu yüceltme ibadetidir. Bu ruha bağlı kalınmalıdır.


Salat aynı zamanda dua anlamına da gelir. Rabbimiz Bakara suresi 186. ayette şöyle buyurur;
“Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”


Namazın amaçlarından birisi de bu olduğuna göre o halde Namazlarımızda mutlaka dua ayetleri okumalıyız.
Peki, namazda dua ayetlerinin dışında ayetler okunamaz mı.. Kuran’ın namazın amacının tarifine baktığımızda, bunun bir anlamının olmadığını görürüz. Mesela namazda miras ayetlerinden okuduğumuzu varsayalım. Burada okunan miras hükümleriyle Allah’tan ne istenebilir yada O, bu ayetlerle nasıl yüceltilebilir? Dolayısıyla ihtiyacımız göre Kuran’dan uygun dua ayetleri okumak daha makbuldür kanaatimce…
Namazı bitiriken selam ile bitirmek şu temel Kuran terbiyesine dayanır. Yüce Rabbimiz, Sağımızda ve solumuzda bizim yapıp ettiklerimizi yazan meleklerden bahseder.


“İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanı başında onu zapteden bir melek bulunmasın.” (Kaf, 50/18)
“Muhakkak ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. Şerefli yazıcılar her yaptığınızı bilmektedirler.”(İnfitâr, 82/10-12)
“İnsanın arkasında ve önünde, Allah’ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır.” (Ra’d, 13/11).


Bu ayetlere göre yaptığımız ibadeti kayda alam meleklere selam vermek ve onları ibadetimize şahit tutmak için onlara selam verilir…
Bir sonraki yazımızda ise, Namazın amacı ve Vakitleri hakkında Kuran’ın bize öğrettiklerini yazacağım inşallah…


Hata varsa bu bizdendir, Doğrular İse Allah’tandır. Selam ve dua ile…
İlhami AKARSU

Leave a comment