Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ
Posted by
/ / Leave a comment

(Kelimeler ve Özellikleri)Vıraştê kêlmun o Xusisiyetê Yin
Quek : Yow kêlmawag, ınêra vuet felqı nibena se, aya kêlmara vajyenu quek.

Dı hıew quêk êsti:
1. Quêk nımun
2. Quêk e’mêl (tırki: fiil kökü)
1-Quêk Nımun:  Yow quêkıg , eg xusisiyêtiy  ow  hissiyati ser nımı duna yow kélma se,  aya kêlmara  vuni quêk nımun. Çahar qêdı quêk nımun êst;

a) Quêk vıraştê Humê wo isun : Darr, bun, sıra, kıtab…
b) Quêk Xusisiyêti : Hol, rınd, xrab,cihat…
c) Quêk Hissiyati : Ax, wax, tuı, ya.
d) Quêk alaqiy : Ez, tı, wuı, ow, semêd, qê..

Zun Zazakid quêk nımun en zafi hirı parçıra vırazyêni. Ma ınunra zi yow dı kêlma vaj se ıniz: muercela, sisperık… (muer-ce-la, sis-pe-rık…)

kelimeler

2. Quêk e’mêl (tırki: fiil kökü):  Aya quekıg guırı, leqayış, şiyayiş, umyayış ser nımı duna kêlma se, ayêra vuni quêk e’mel. Mesela: Biyê-, Şuı-, bıd-biyer-ruınış.. zê ınun…

 Quıryefı (Kök): Yow kêlma dıma en tay eg yow pabestı yena se, ına qêlmara vuni quıryefi.. Örneg: Lapık, destık, çêrçici…(lap-dest-çêrçi)

Dilimiz_Zazaca

turkce

kirdkÎ-Û-kirdaskÎ-de-tayÊ.

ZazacaDilKursu-I

Huma yowu, Piyexmer yowu se, Huıkım dinı zi yow cara yenuw. Inı zi Qur’un’uw.Tewhidıg ma vuni ow zi ınow…

Kelimeler ve Özellikleri (Vıraştê kêlmun o Xusisiyetê Yin)

Site Madi

Bıunyên Zun Zakaki

Zakaki

 


Leave a comment