Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Wahar Zazaki Bıvêjyên (Zazacaya Sahip Çıkın)

Posted by
/ / 6 Comments

Wahar Zazaki Bıvêjyên

Gellê qum Zazayun…

zaza
Zazaki êr zê yow qıj qıçalêka. Yow qıjıg sêni mehtaj dadi buabi xuıwo se, Zazaki zi owtiri mehtaj mawa.
Zazaki ın qêdıra zê qıji qıçalêk şewqat wazena. Çım çıra Zazaki kota miyun owtiri yow wazyetıg, eg tı Zazaki ser ni vındêri se, zê qıj bie dadiy bie buabiy yetim munena o mıl ver pırı yenu war. In wextıg ma hê tedıdê ın wêxt madi Zazaki, zahf nimendug vinıbu.
yetim
Tırkiya’di 18 hıew zun ha bin talıkê vin biyayişida rapuêl Unesco’di.
In rapuêlıd vajyenug Zazaki zi en zahf bad 2 neslra pê vira bena o bena vin. Ina wazyet qê ma Zazayun yow ri siyayiwa. Riy ıerdıd nızdê 6 milun Zazêy êsti o Zazaki miyun ehndêk Zazayunıd eg vinıbıbuw se, raştazi ına qê mari yow ri siyayiya.

Belê… Maz zi zuni Zazaki ser zah çik ni nısyowu hama Zazaki eg hamara zi dewun ma wo bajarun madi qısê benase, ina yow me’nı, ni mı hetıd qimet vinena ni zi şıma…

Bad ın wate xuı ser ez wunag gellê umbazyên; Şıma çendêk êşkêni qıjundi Zazaki qısê bıkerên, Zazaki bı muısnên yin. Vêwun xuıdı zi Zazaki qısê bıkerên. Ni nê Zazaki, raşta zi vatê Unesco neheq ni vejena o bena vin şına.

Ma zunig, piyorê zunun mehluıqati, ayetun Humê’rayi. Miyun ina yow xewatıd biyayiş, Hım wêş Humê‘yra şına o hımı zi şıma ınêra kar kêni.

Ina sita mı ına sebebra vıraşta. Çım çıra ez zunag, vera qum xuı ez ınêra mes’ula. Ez wazenag şımazi miyun ina yow xewatidıbi. Eg şıma ni êşkêni maqala bınısi ze, ez zunag şıma êşkêni maqalunır cewab bınısi. Yow cewab şıma zahf paşt duna ma.

Xuı vira mekerên; ZAZAKİ Zİ Zê Piyorê Zunun, Ayetun Hume’rawa…

In qalun mı xuı queş kerên, pieş mekerên…

Şıma bımuni emunê Humê………. İ. Akarsu

Zazacaya Sahip Çıkın

Ey Zaza halkı…

zaza
Günümüzde Zazaca adeta küçük bir çocuk gibidir. Nasılki küçük bir çocuk anne ve babasına muhtaçsa, Zazacada ilgimize öyle muhtaçtır.
Zazaca küçük bir çocuk gibi bizden şefkat bekler. Çünkü Zazaca öyle bir duruma düşmüş ki, Eğer Zazaca’ya sahip çıkmazsak adeta anasız ve babasız yetim bir çocuk gibi boynu bükülür.

Günümüzde Zazaca’nın kaybolmasına fazla bir zaman kalmamıştır.
yetim
Unesco’nun raporuna göre Türkiye’de 18 dil kaybolmaya yüz tutmuştur.
Bu raporda söylenene göre Zazaca en fazla iki nesil sonra yok olup kaybolacaktır. Bu durum biz Zazalar için bir yüz karasıdır. Yeryüzünde ortalama 6 milyon Zaza’nın yaşadığı söylenir ve eğer Zazaca bu kadar Zazanın arasında kaybolup giderse, hakikaten bu bizim için bir utanç kaynağı olur.

Evet… Biz de biliriz ki Zazaca üzerine fazla bir şey yazılmamıştır ama, eğer Zazaca hala köylerimizde konuşuluyorsa ve şehirlerimizde konuşuluyorsa, böylesi bir bahane ne benim nazarımda ne de bir başkasının nazarında geçerli bir bahane değildir…

Bu yazdıklarımdan sonra derimki sevgili arkadaşlar; Çocuklarınızla konuşabildiğiniz kadar Zazaca konuşun, onlara Zazaca’yı öğretin. Gelinlerinizle de Zazaca konuşun. Aksi halde Zazaca hakikaten Unesconun raporunu doğrularcasına Unesco’yu haksız çıkarmaz ve kaybolup gider.

Biz biliriz ki insanlığın tüm dilleri, Allah’ın ayetlerindendir. Böyle bir çalışma içerisinde bulunmak, hem Allah‘ın hoşuna gider ve hem de sizler bundan fayda sağlarsınız.

Bu siteyi bundan dolayı kurmuş bulunuyorum. Çünkü ben bilirim ki, kendi toplumuma karşı bu sebepten dolayı sorumluyum. İsterim ki sizler de bu çalışmaya dahil olasınız. Şayet makale yazamıyorsanız da, hiç olmasa yazılan makalelere cevap yazın. Yazdığınız her cevabınız, bize güç katacaktır.

Unutmayın ki; ZAZACA, Bütün Diller Gibi Allah’ın Ayetlerindendir…

Bu sözlerimi kulağınıza küpe edin, eteğinizde tutmayın…

Allah’a emanet olun………. İ. Akarsu

 1. 01 Mart 2019

  Zaza

  İlk paragrafın çevirisi: Bugün Zazaca küçük bir çocuk gibidir. Bir çocuk nasıl ki anne ve babasına muhtaçsa; Zazaca’da öyle bizlere muhtaçtır. Zazaca’da küçük bir çocuk gibi şefkat ister. Zazaca öyle bir durumdadır ki eğer Zazaca üzerinde durmaz isek; annesini ve babasını kaybetmiş bir çocuk gibi boynu bükük kalır. içinde bulunduğumuz zamanda Zazacanın kaybolması yakındır.

 2. 01 Mart 2019

  Zaza

  Çevirinin devamı: UNESCO raporuna göre Türkiyede 18 tane dil kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Rapora göre Zazaca en fazla 2 nesil sonra unutulacak ve kaybolacaktır. Bu durum biz zazalar için yüz karartıcı bir durumdur. Yeryüzünde 6 milyon Zaza yaşamaktadır. Zazaca bunca Zazaya rağmen kaybolursa, gerçekten bu durum bizler için yüz karartıcı bir durum olur.

 3. 01 Mart 2019

  Zaza

  çevirinin devamı: Evet; Biz de biliyoruz Zazaca üzerine fazla bir şeyler yazılmadı, ama Zazaca hala daha köylerimizde şehirlerimizde konuşuluyorsa, bu haliyle, ne benim ne de sizin nazarınızda bir kıymet görmez.

 4. 01 Mart 2019

  Zaza

  Çevirinin devamı: Bu söylediklerimden sonra, Tüm arkadaşlarıma söylemek isterim ki; Elinizden geldiğince çocuklara Zazaca konuşun. onlara Zazaca öğretin. Düğünlerinizde (gelinlerinizle) de Zazaca konuşun. yoksa Zazaca UNESCO raporunda belirtildiği gibi gerçekten kaybolup gidecek.

 5. 01 Mart 2019

  Zaza

  Çevirinin devamı: Biliyoruz ki; insanlığın bütün dilleri Allahın ayetindendir. Böyle bir çalışmanın içinde olmak hem Allahın hoşuna gider (Rızasını almak) hemde sizlerde bundan karlı çıkarsınız.

 6. 01 Mart 2019

  Zaza

  Çevirinin devamı: Bu siteyi bu sebeple yaptım. Çünkü biliyorum ki ben bundan sorumluyum. İstiyorum ki sizlerde böyle bir çalışmanın içinde olunuz. Eğer makale yazamıyorsanız, biliyorum ki e azından yazılan makaleye cevap yazınız. Bir cevabınız bizlere sırt verecektir / bizleri güçlü kılacaktır.
  Unutmayınız!!!
  Zazaca da diğer bütün diller gibi Allah’ın ayetindendir.
  Söylediklerim kulağınıza küpe olsun; Eteğinize doldurmayın 😀
  Allah’a emanet olun.

Leave a comment