Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Zazaki Xutbê-1 (Zazaca Hutbeler-1)

Posted by
/ / Leave a comment

Gellê cema’at!

Xutbê ma wo êr, şexsiyêt Bısılmunti serawa..

Êr ruêj madi, isune ma vuni qê Bısılmuntiy, tênıka Nımajra, Rojıra û Zıkara yena mêdun.

Belê… Nımaj ow Rojı wow Zıka zi ha miyun Bısılmunitida.. Labelê, Bısılmuntiy tênıka pê ınuni ni qêdyena… Pa ınuna Huma Teala mara ınuni zi wazenuw. Gereka ma Rabb xûri çikı zi şiyerık ni tepışın. Ma tênıka yiri Qulatiy bıkerın.

Êr ruêj madi Pa Yi’wa, ma tikiy şiexun û efêndiyunı zi Humê’yir kêrda şiyerık.

İtadi şıma bêlka vuni, liya ın malê ma how vunu se.. Ma kumyow hıel, şêyx xû wo efêndi xû Humê’y xûri kêrdi şiyerık..

Buniyên Huma Teala ına mesla ser vunuw se;

Surê Towbi/Ayeta:31  “ Yini bie Humê’y,  ehbarun xû (Din adamlarını), Rûhbanun xû (Rahibun xû) wo İ’sa laj Meryema xûri kêrdi Rabb…….”

Vextag Piyexmer ına ayet eshabun xûra vatêni, ow wext miyun eshabun Yira yow sahabı(Ow eshabı zi Adiyy bin Hatem’uw) Piyexmêrra va;  “Ya Resulallah. Ma ket’a Ehbarun xû xûri nikerdêni Rabb.” In sahabı vêr Bısılmunitiyê xûra êhl kıtabrab/yow yawuıdib. Barcınê bıb Bısılmunı.. Ina qalê ın sahabira pê Piyexmêr ma ay eshabira va;

“Hıeqiqatıd şıma yiniri i’badet nikerdêni.Labelê çikog yin şımari kerdêni hıerum şıma ayê hıerum kawul kerdêni o çikogı zi şımar yin kerdêni hıelal şıma aye xûri hıelal qawul kerdêni.. Kum ina bıkeruw se wû, aynuni xûri kenuw Rabb “            (Tirmizi, İbn-i Munzır, İbn-i Ebu Hatem, Ebu Şeyh, İbn-i Murdeveyh, Beyhaki)

Gellê cema’at!

Qasud Humê eg ınê ina vunuwse, ma gereka ruınış ına vate Yi ser hola hol aqıl xû bışuğılin.

Ez zi, ına xutbê xû ser şımara nivuna; şıma şexun xû wo efêndiyun xûri i’badet kêni. Labelê eg şıma ow vatê yinog bie Qurun’i, qintêr Qurunir nid se, şıma zi quêni miyun ina yow reyow çoti.

Gellê êhl imun !

Buniyên QURUN Surê İsra’di mara çıta wazenuw;

Ayetun İsra’ra 22’ra hıetana 39’ın Huma Teala mara ınun wazenuw..

1-    Pa Humê’yra çoyi xûri Rabb mekerên.

2-    Dadi Buabiy xûri holi bıkerên. Qet’a yinir “”OF” mevajên.

3-    Quılun Salehunrabên.

4-    Hıeq merdımun şıma eg how şıma serawo se, hıeq yin têpya bıdên yin.

5-    Hıeq feqirun û hıeq ayig rêyı ser mêndi hıeq aynuni zi bıdên yin.

6-    İsraf mekerên. Kum israf bıkeruwse, wa bızunıg wû wo şêtun yow binunıri biyi bıra. Bızunenıg şêtun, vera Humê’y biyuw yow a’si.

7-    Hema tı ni êşkêni bıun dadi û Buabiy xû se (tı merdimêkê feqiri se) otirow se, pê qala wueş zerê yin bıvıraz.

8-    Bie umuıd meb. Zobinê ni, tı pueşmun bêni.

9-    Semêd feqiriyra qıjun xû mekışên. (Kuırtaj mekerên). Çım çıra rısq yin Huma dunuw. Kum kıjun xû bıkışuwse wa bızunıg ına zahf yow guınawa pila..

10-  Zinara düir şiyerên. Hol bızunênıg zina, yow hıeyasiziyawa pila.

11-  Neheqi ser, yow gunıg Huma Teala qetıl yi kerduw hıerumse, ow tiri yow qetıl xû mıla mekerên. Qum şımara eg yow ten kışyow se, wahar ay mêyitır qısas estuw. Wa ow wahar ay mêyıti zi hûdıd Humê’y xû dım nierzuw. Hûkım Humê’y ser wa vınderuw.

12-  Mal yêtimun mewerên. Kêg yin baliğ biyse, holiy ser mal yin bıdên yin.

13-  Ehd xû biarên ca. Çımçıra ehd çoy çoy sera yow mes’uliyeta.

14-  Tûjartiyê xûdi welçê xû çot metepşên. Çotiy/Yûnışiy mekerên.

15-  Yow çik ser i’lm şıma çinikuwse ay çik dıma mequerên. Çımçıra , çim çoy û guêş çoy û qêlb çoy ınunra mes’ul têpşiyêni. (İtad Huma tela vunu;”bie dêlil qal mekerên. ” )

16-  Riy e’rdıd pilli mekerên. Çımçıra tı ni êşkêni e’rd bıqılaşin, ni zi êşkêni bırasi Queyun/Qılun pilun.

17-  Ini, piyorê yinidi xrabi esta o vêr Humê’yidi zi xraba.

 

Gellê Cema’at!

Huma Teala ına Surê İsra’di ın hiqmetun xûra xever dunuw ma..Hiqmet, ma zunig piyorê QURUN’awa, labelê ına sured, Huma Teala mara wazenug, wa ma tıvêr Qurun’ıd ni gêri Hiqmet.

Hanik Bısılmuntiyê Qurun; Pa Nımajo pa  Rojı wo  pa zıkawa, ınunizi xû miyunıd winena. Kum ın qêdıra bıkeruw se, wa bızunıg Huma Teala yira wiyertuw. Kumı zi ınuni nikeruw se, wa wuı zi bızunıg e’zab Humê’y zahf çetınuw…  
Şıma bımuni emunê Humê’y…

İlhami AKARSU (Çoligız.)

Ey cemaat;

Bu günkü hutbemiz, İslami şahsiyet üzerinedir.
Günümüzde insanlarımız sanırki Müslümanlık, sadece Namaz, Oruç ve Zekattan ibarettir.
Evet… Namaz Oruç ve Zekat ta İslamiyetin içindedir. Fakat, Müslümanlık, sadece bunlardan teşekkül etmez. Bunlarla beraber Allahu Teala bizlerden şunları da yapmamızı ister. Rabbimize hiç bir şeyi ortak yapmamamızı ve sadece O’na kulluk etmemizi ister.

Günümüzde ise bizler, şeyhlerimizi ve efendilerimizi de Allah’ ortak koştuk/koşuyoruz.
Burada şunu düşünebilirsiniz.. Ya arkadaş bu hocamız bununla ne demek istiyor? Bizler ne zaman şeyhlerimizi ve efendilerimizi Allah’a ortak koştuk.

Bakınız Allahu Teala bu konu hakkînda bizlere ne diyor;

Tevbe Suresi 31. Ayet- “Onlar Allah’ın dışında Ahbarlarını (Din adamlarını), Ruhbanlarını (Rahiplerini) ve Meryem oğlu İsa’yı kendilerine Rabbler edindiler….”

Peygamberimiz bu ayeti sahabelerine okuduğunda, sahabelerinden birisi (Bu sabenin Adiyy bin Hatem dir.)

Peygamberimize der ki; “Eu Allah’ın Resulü, Biz asla Ahbarlarımızı kendimize Rabb’ler edinmedik.” Bu sahabe Müslüman olmadan önce ehli kitaptandı/bir yahudi idi. Sonradan Müslüman olmuştu. Bu sahabenin bu sözünden sonra Peygamberimiz ona şunu söyler;

Hakikatte onlara ibadet etmiyordunuz. Fakat onların, haram dediğini haram, helal dediğini de helal kabul ediyordunuz. Kim böyle yaparsa, onları kendilerine Rabb’ler edinmiş olur. (Tirmizi, İbn-i Munzır, İbn- i Ebu Hatem, Ebu Şeyh, İbn-i Murdeveyh, Beyhaki)

Ey Cemaat!

Allah’ın Resulü eğer bunu böyle söylüyorsa, bizlerin oturup bunun üzerine iyice düşünmemiz lazım..

Ben de bu hutbemde sizlere, sizler şeyhlerine efendilerinize ibadet ediyorsunuz demiyorum. Fakat eğer sizler, onların Kuran dışı söylemlerini, Kuran’ın terazisine vurmazsanız, aynı hataya düşmüş olursunuz.

Ey iman edenler!

Bakınız Kuran, İsra Suresinde bizlerden neleri yapmamızı istiyor;

Bakınız İsra Suresinin 22. ayetinden 39’uncu ayetine kadar Allah, bizlerden neleri yapmamızı istiyor;

22- Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcısız) bırakılmış olursun.

23- Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: ‘Öf’ bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.

24- Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: ‘Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge.’

25- Rabbiniz, içinizdekini daha iyi bilir. Eğer salih olursanız, şüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri bağışlayıcıdır.

26- Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.

27- Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.

28- Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle.

29- Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın.

30- Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

31- Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara ve size biz rızık veririz. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve günah)dır.

32- Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, ‘çirkin bir hayasızlık’ ve kötü bir yoldur.

33- Haklı bir sebep olmaksızın Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.

34- Erginlik çağına erişinceye kadar, -o da en güzel bir tarz olması- dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur.

35- Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir.

36- Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.

37- Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca erişebilirsin.

38- Bütün bunlar, kötülüğü olan, Rabbinin katında da hoş olmayanlardır.

39- Bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdir. Rabbin ile beraber başka ilahlar kılma, yoksa yerilmiş, kovulmuş olarak cehenneme bırakılırsın.

single.php ve page.php sayfalarına aşağıdaki kodu ekliyoruz.
Bu Haberi Yazdır!

Leave a comment


Sponsor

İletişim

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Konu

    İletiniz