Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

ZAZAKİYA XERIPYAYI (BOZULMUS ZAZACA)

Posted by
/ / 4 Comments

 

UNESCO Zazaca lehcesi icin kampanya baslatti

Bingöl Universitesi Yasayan Diller Enstitusu Tezsiz Yuksek Lisans Ogrencileri, ailelerin, cocuklarini Zazaca (Kurmancki, Dimilî) secmeli dersine yonlendirmeleri icin bildiri dagitti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) listesinde “Yok Olmaya Yüz Tutan” diller (lehçeler) arasına dahil edilen Kürtçenin Zazakî (Kurmancki, Dimilî) lehçesi için kampanya başlatıldı.

“Zazaca Yok Oluyor, Farkında mısınız?!!” uyarısında bulunan Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri, “Zazaca yaz, oku, okut” sloganıyla Zazaca öğrenme, okuma, yazma ve yazdırma kampanyası başlattı.

“Dilsiz bir nesil yetiştirmek istemiyorsan, dilinin bir ucundan da sen tut” parolası ile yola çıkan Zazaca öğretmen adayları, hazırladıkları broşür ve bildirilerle Zazacayıa karşı duyarlı olmaya davet etti.

Zazaca’nın Unesco tarafından “Yok Olmaya Yüz Tutan” diller arasına dahil edildiğinin vurgulandığı bildiride ailelere, çocuklarını Zazaca seçmeli dersine yönlendirmeleri çağrısı yapıldı. (Haberdiyarbakır)

ZAZAKiYA XERIPYAYI (BOZULMUS ZAZACA)

Inkê zi ma bun, kumiyow çekuiy seni xêrıpyê…

ZAZAKİYA XERIPYAYI (BUZULMUS ZAZACA) ZAZAKİYA RAŞTAYÎN
Sağlık olsun. Wa wêşî buw
Wa canê to sağ bo. Wa gun tı weşı bu
Wa cansağlıği bo. Wa gunwêşî bu
İyi günler Ruêj şıma xêrıbu (bo)
   
İyi akşamlar Şund tı xerı bu
  Şund şıma xerbu
İyi geceler Şewê tı xêrıbu
  Şewa şima bi xeyr (bo)
Sağol, teşekkur kena. Tı weşibi / Weş bê / Weş û war bê (Cumyerdunra vajyênu)
  Ti weşibi / Weş ba / Weş û war ba (Cinîyunra vajyêna)
Sağol, teşekkur kena. Berxudar bê / Berxudar ba
Eline sağlık. Dêsti tı wêşîb.
O bağliyê eyo. Ow bêstiyayiyê ayiwo.
Wa çaya mi tayn açığ bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) zelalė bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) şenikė bo.
Wa çaya mi tayn demli bo. Wa çaya mi tayn (tenekê) tarî bo.
  Wa çaya mi tayn (tenekê) demini bo.
Ma sureklî taksim parqî dė roşenê. Ma tim û tim parq dê taksîmîdė roşenê.
Lütfen ! Heyran !
Canım ! Hegîan !
Bana bir tas su verir misin canım !? Hegîa tasê awė danê mi !?
Bir çay iç, öyle git Lütfen ! Heyran çayê bişimė, hewna şo.
Kredi karti geçerliya ? Qerta qredî vêrena ?
Otobozė dė perey geçerli nîyê. Atepozė dė perey nêvêrenê. 
Boşvêr, ûğraşmiş mebė. Fek (ci ra) verradė, a pey me kewė. (sözel)
  Dest (ci ra) verradė, a pey me kewė. (fiili)
Do çi wext başle kero ? Do çi wext dest pey kero?
Çi wext do başle bo ? Çi wext dest do pey bo ?
Êyê başle kenê. Êyê dest pey kenê.
înan başley nan vedişî kerd bî.(komple xelet) Ê niştî bî nana. (Beno kė êyê hewna nanî sero)
Remzan merdimê do kararsizo. Remzan merdimê (mordemê) do tedemendeo.
ama …la…, …laberê
Mi nan verd ama ez mird nêbîa. Mi nan verd la ez mird nêbîa.
Ez do ewro torê bigirweya ama Ez do ewro torê bigirweya laberê
nanê mi do to sero bo. nanê mi do to sero bo.
Mi perey yatirmişê banka kerdî. Mi perey bankadė ravistî.
  Mi perey eştî banka.
Nê pera berė  yatirmişê banka kė. Nê pera berė bierzė banka.
Ma Elî xestexane dė yatirmiş kerd. Ma Elî nêweşxanedė ravist.
Heftê sonî. Peynîa heftî.
Elî yo diney mi nê keno. O yo kitab waneno. Elî yo goştareya mi nêkeno. O yo kitab waneno.
Elî diney mi nê keno, Tim ê xwė ya keno. Elî goş a mi nênano, Tim ê xwoya keno.
Gerçekten ! Raşta!
Gerçekten ? Tîya raşta vana? (vurgu “raşta” nın üzerinde)
Gerçekten o merdimê do rindo. Raştey ser o merdimê do rindo.
Doğri vajė. Raşt vajė.
Doğriyo,Tiyê doğri vanê. Xebera toya.
Ti heqliyê. Heqê toyo / Heqê to esto.
Tiyê doğri vanê ? Ti yê raşt vanê ?
To yaniş kerdo. To çewtė kerda.
Yanişê mi esto se vajė ! Ekė çewta mina, vajė ! 
Eza şina brayê xwo karşilamiş kera. Eza şina vera brardê xwo.
Ê merdimîa (mordemîa) ûğraşmiş mebė. A ê merdimî (mordemî) ver mekewė.
Ê îşîa ûğraşmiş mebė. A ê girwî pey mekewė.
Eya ûğraşmiş mebė. Uymişê ey mebe.  A Ey kiştė mekewė.
Aya tartişmiş mebė. A Ay ver mekewė.
Bulaşmişê ey mebė. Xwo Eyo mekė.
O daha nêşeno şiro. O hinî nêşeno şiro.
Ya kam nêzaneno ? Ma kam nêzaneno ?
Ya seni ? Ma senî ?
Saçmalamış mekė. Qiseyê çewtanvirrî mekė.
No embaz (heval) Mardînlîyo. No embaz (heval) Mardinijo.
  No embaz (heval) Mardin rao.
O do sali güni şiro O do roja sêşemê şiro.
Aldırmış mekė. Goş pa mekwė (Goş pa mekû)
No rado pîllîyo ? No rado bi pîlana girweyeno ?
Na Ereba benzinliya, mazotliya ? Na temafîlė benzîn wena, yana kė mazot ?
Ê pêra ayrîyê. Ê pêra cîa yê.
Dinia degiş biyo. Dinîa virîao.
De ma qelemanê xwo degiş kerê. De ma qelemanê xwo pê bivirnê.
No yazî çewirmişê Tirkî kerdo. No nûşte kê açarnao Tirkî ser.
Eza ereba kullanmış kena. Eza temafîlė ramena.
Borî tikanmiş biyê. Lûley xetimîaê.
Kê (Çê) ma karşi dê cami do. Kê (çê) ma winêno vera camî.
Cêp numarasî yê to qaço ? Nemroê telefon dê to senîno (ç’çîo).
  (Nemroê telefonî nê amorêno. Ay ra kė kes nêvano “ÇENDO?”)
Mi vizêr ti aramış kerdî, to cevab nêda. Mi vizêr veynda to, to telefonê xwo nêakerd.
  Mi vizêr telefonê to da pro, to nêakerd.
Kisa delxay nê radoy esta? Pêla kilma nê radoy esta?
Hala nêşiyo. Hewna nêşiyo.
Qisûr meewnî, mi ti bol bekletmiş kerdî.  Qisûr meewnî, Mi Ti vêşî day pawitiş.
To beklemiş kena, ti mutlaka bêrê. Eza paweê To, teqez Ti bêrê.
15 û 14’îa toplamiş kė. 15 û 14’îa berė pê ser.
15, 14 û 24’î toplamiş kė. 15, 14 û 24’î berė pê ser.
Pêrinė toplamiş kė Pêrinė berė pê ser.
15’î ra 12’î çıxarmiş kė 15’î ra 12’î vejė. 
Nînan çikarmiş kė. Nînan pêra vejė.
Bölme Bara kerdenė
10’î 5’a bölmüş kė. 10’î 5’î ser ra bara kė. 
3 û 4’îa çarpmış kė. 3 û 4’îa pêa kwė.
Alacakli Maldar.
Borçli Deyndar.
Ez ne borçliya ne alacakliya. Ez ne deyndara ne maldara.
Ey ra alacağê mi esto. Deynê Mino Eyo. Deynê mino po.
Ez ey ra alacakliya O deyndarê Mino. Deynê mino po.
O mi ra alacakliyo. Ez deyndarê Eya. Deynê ciyo mino.
Ez Farkına varmış biya Mi pede vet.
Goreê mi çiyê çinîo. Mi deyne çiyê çinîo.
Goreê mi se beno wa bibo. Mi deyne se beno wa bibo.
Goreê mi hewa weşo Mi deyne ayam weşo.
Ti wazenê duş bigêrê? Ti wazenê awė xworo kerê?
Ez bunalmış biya. Ez încirax biya.
To ez bunaltmış kerda. To ez încirax kerda.
Karişê ey mebė. Ey meveyė.
Surat asmış kerdo. Lew kerdo. Lew verradao.
Vanê ewro olay biyê. Vanê ewro girwey biyê.
Ti karişmişê olaya mebe! Ti girwan mîan mekewe!
   

 

 1. 02 Temmuz 2013

  Zaza_

  siz tam olarak hangi bölgenin zazacasından yararlandınız ….

 2. 03 Temmuz 2013

  admin

  Merkez zazacası. Yani Bingöl ve Palu ağzı… Lakin bir çok konuda bunun dışına da çıktığımız da olmuştur. Kuzey ağzını da kullandığımız olmuştur. Mesela bu konuda Kuzey ağzı ağırlıklıdır..

 3. 19 Ocak 2014

  murat

  huma torıs sıma bıqır.
  ombaz ez pel sıma ra qav zone ma maqalon qena… huma razıv
  hewal ben sizin siteden alıntı yapacam hakkını helal et..

  • 24 Ocak 2014

   admin

   Murat bıra… Tı pél mara çıta guıretı zi se, ez wazenag tı naméy sité ma ujadi bınısi.. Ténıka ın qédıra ez hıeq xuı kena hıelal…

Leave a comment